عنوان

چگونگی ارائه بازخورد های توصیفی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان

نویسنده: پروین روحانی

 

ناظر

حميد رهباردار مدرس ارزشيابي توصيفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

بازخوردها جملات توصیفی هستند که به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان داده می شود

اما منظور از این بازخوردها این نیست که صرفا دانش آموز تشویق شود ،

در صورتی این بازخوردها  ارزشمند هستند که:

برای هر دانش آموز به طور خاص داده شود، بلافاصله پس از آزمون ویا انجام فعالیت باشد،

از جملات وعباراتی استفاده شود که صرفا تعریف وتمجید نباشد بلکه در جهت هدایت دانش آموز به سوی دریافتن نقص کار وهدایتگر رفع اشکال وی باشد،

جملات بار منفی نداشته باشند وموجب سرخوردگی دانش آموز نشود.

معلم برای اثر گذاری بازخوراندها وایجاد انگیزه در دانش آموزان بهتر است از جملات ریتمیک وآهنگین استفاده نماید تا ضمن لذت بردن دانش آموز از آن با همان شعر به نقطه ی ضعف خود نیز در رسیدن به هدف برسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

همه ی ما معتقدیم در نظام ارزشیابی سنتی علامت ونشانه ی عدد  20 ویا دادن جایزه  دانش آموز را تا آن اندازه ا خوشحال نمی ساخت که نگاه ولبخند وتحسین های ما  شادش می ساخت.

در نظام ارزشیابی توصیفی  که دیگر نمره هم قید نمی گردد دانش آموز باز همان نگاه ولبخند وتحسین ما را می خواهد،به اضافه ی اینکه این تحسین ها نوشته نیز می شود تا خانواده با قرائت آانها موجب شادی دانش آموز شوند علاوه بر آن وقتی خود معلم برای دانش آموز می خواند که برایش چه نوشته است فراگیر از خواندن آن واز اینکه پای برگه ی تکلیفش جمله ای در تحسین او نوشته شده است  لذت می برد واحساس غرور می کند که این احساس امروز او موجب کسب اعتماد به نفس وعلاقه به آموختن د رآینده  خواهد شد .

 

اهداف:

 1. ایجاد علاقه به  فعالیت های یاددهی ـ یادگیری
 2. ایجادانگیزه جهت تلاش بیشتر
 3. توجه به بهداشت روانی در فرایند  یاددهی ـ یادگیری
 4. توجه به انتظارات واهداف مواددرسی            
 5.  توجه به نوع اشکال 0که مربوط به کدام حیطه است )                          
 6.   پرورش شخصیت کودک به خصوص بعد انتقاد پذیری                     
 7.    تشویق دانش اموز برای اینکه دنبال رفع اشکالاتش باشد .                  
 8.        پرورش روحیه ی خود ارزشیابی در دانش اموزان                
 9.        ایجاد مهارت خود ارزشیابی                     
 10.     ایجاد مهارت ارزشیابی کار دیگران با دید مثبت                       

 

بحث وبررسی

مهمترین هدف بازخورد یا پسخوراند آموزشی ایجاد انگیزه در دانش آموز برای یادگیری و انجام فعالیت های یاد دهی یادگیری است  ومی بایست دارای این ویژگی ها باشد :

 1. به موقع (بلافاصله پس از انجام فعالیت) باشد.
 2. عمومیت نداشته باشد(برای هر دانش آموز فراخور فعالیت و حالات  روحی خودش
 3. باشد)
 4. جملات بار مثبت داشته باشند وبه دانش آموز انرژی مثبت بدهند.
 5. درجهت هدایت دانش آموز به سوی رفع اشکال او باشند
 6. جملاتی که معلم در پسخوراند استفاده می کند می بایست مرتبط با در س مورد ارزشیابی باشند.
 7. گویای نقاط قوت آن تکلیف یا آزمون باشند

 

به عنوان مثال در بررسی تکالیف ریاضی دانش آموزی  معلم به این نتیجه می رسد دانش آموز  در انجام جمع های دسته ی اول سرعت عمل ندارد و این مشکل با تمرین وتکرا رفع خواهد شد از طرفی این دانش آموز علاقه ی فراوان به کارهای هنری دارد (هوش هنری) بالایی دارد  با دادن این جمله در بازخورد اورا تشویق می کنیم تا تکلیفی برای جمع انجام دهد :

نمونه بازخورد شماره (1)

 

بعد برای دانش آموز توضیح می دهم چه تکالیفی انجام دهد.

*دانش آموزی در جمله سازی جمله های تکراری می سازد و از کلمات وواژگان جدید استفاده نمی کند برای او این جملات را نوشته تا با این ایجادانگیزه جمله سازی اش را بهبود بخشد:

نمونه بازخورد شماره (2)

بعد سه تا کلمه به سارا می دهم و از او می خواهم با این سه کلمه جملات زیادی بسازد وآنها را به سلیقه ی خود داخل گل بنویسد ویا....با سبد پلاستیکی یا کاغذی که می سازد به کلاس می آورد . (حدود 20 کلمه )وروز بعد در کلاس می خواند دانش آموزان ومعلم تشویقش می کنند .

 

*دانش آموزی در توالی دیداری اشیا مشکل دارد وهنگام نوشتن دیکته حروف کلمات را جا به جا می نویسد  ،مانند(روز را رزو می نویسد) برای رفع این مشکل  برای او این جمله را می نویسیم:

نمونه بازخورد  شماره 3

سپس با دادن کارت هایی که معلم برای تقویت توالی دیداری دانشآموزان ساخته و قبلا در کلاس کار شده یک تکلیف هنری و جالب به دانش آموز  می دهیم تا انجام دهد(کارت ها را دسته دسته  نگاه کرده کنار بگذارد و به ترتیب دیدن نقاشی کند (با همکاری اولیا)

*دانش آموزی  هنگام انجام تکلیف بیش از حد معمول ومعقول  سرش را به کتاب نزدیک می کند ،برای رفع این عیب واصلاح رفتار او زیر برگه ی تکلیفش می نویسیم:

نمونه باز خورد شماره 4

با نور چشم سارا    با دست های تواناش  مشق او شده زیبا

سارا این و می دونه   تو کلاس یاد گرفته

اگر زیاد خم بشه  نور چشمهای زیباش   یواش یواش کم می شه

*برای تقویت استفاده از کلمات جدید در جمله سازی :

نمونه بازخورد شماره 5

* دانش اموزی که زیبا می نویسد وخط خوبی دارد اما در جمله سازی توانا نیست ،برای او می نویسیم :

نمونه بازخورد شماره 6

*دانش آموزی در تمیز نگه داشتن دفتر وسایر لوازمش نمی کوشد:

نمونه بازخورد شماره7

*دانش آموزی که درس هایش خوب است ولی مهارت زیبا نویسی ندارد

نمونه بازخورد شماره8

*دانش آموزی تکالیفش را آخر شب و با عجله انجام می دهد

نمونه بازخورد شماره 9

و اشکالات دیگر که در نمونه بازخوردهای شماره 10تا 16به پیوست می آید

*همکاری نکردن با گروه،نداشتن اعتماد به نفس وروخوانی نکردن با صدای بلند،

اشکال در درس ریاضی و...

 

به طور کلی معلم برای هر درس متناسب با آن درس ومتناسب با اشکالات موجود در تکلیف باز خورد می دهد تا این باز خوردها سازنده ودر جهت کمک برای رسیدن به اهداف اموزشی وپرورشی باشد ،ضمن اینکه به روحیه ی دانش اموز توجه خاص می شود عیب هایش کم رنگ و نقاط مثبت کارش پر رنگ جلوه می کند .

نتیجه:

در دادن بازخورد (پسخوراند)برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان

بایست معلم به این امر توجه داشته باشد که بنا نیست دانش آموز در هر شرایطی که هست مورد تشویق قرار گیرد ،بلکه بازخوردها ضمن تشویق دانش آموز به ادامه ی فعالیت یادگیری ایرادات کار او را نیز با زبانی شیرین از روی محبت وبا دادن انرژی مثبت  یادآوری کرده او را به تلاش بیشتر در این زمینه وا می دارد .

هم چنین بازخوردها می بایست دانش اموز را با روز های گذشته ی وی مقایسه کرده پیشرفت او را یاد آوری کند

 

 منبع

رهباردارَ حمید( ۱۳۸۸)بازخوردهای توصیفی. مشهد: انتشارات رایانه ای

+ نوشته شده توسط در سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ و ساعت 10:9 |